Chính Sách Bán Hàng Dự Án Dragon Ocean Đồ Sơn Hải Phòng

Chính Sách Bán Hàng Dự Án Dragon Ocean Đồ Sơn Hải Phòng
Chính Sách Bán Hàng Dự Án Dragon Ocean Đồ Sơn Hải Phòng tương đối hấp dẫn dành cho khách hàng đặt cọc từ ngày 01/02/2023 đến hết ngày 28/02/2023 và ký VBTT, nộp đủ tiền đợt 1 theo quy định (trong vòng 10 ngày), chậm nhất đến hết ngày 10/03/2023.

Chính sách bán hàng dành cho khách hàng Dự Án Dragon Ocean Đồi Rồng

STT Chính sách bán hàng Dragon Ocean Khu du lịch Quốc Tế Đồi Rồng cũng như Nội dung chính sách bán hàng:
“Khách hàng thân thiết”
- Áp dụng cho tất cả các sản phẩm
- Đối tượng:
 Khách hàng là cá nhân/tổ chức đang sở hữu sản phẩm bất động sản do Tập đoàn Geleximco và các Chi nhánh/công ty thành viên làm Chủ đầu tư.
 Khách hàng là vợ/chồng/con/tứ thân phụ mẫu của chủ sở hữu.
- Quyền lợi khách hàng: Được Chiết khấu 1% Giá trị VBTT
- Khách hàng chứng minh sở hữu bất động sản dưới hình thức HĐMB/GCN bằng bản sao chứng thực còn hiệu lực trong vòng 03 tháng và có xác nhận từ CĐT.
- Hình thức chi trả: Trừ trực tiếp vào Giá trị VBTT tại thời điểm Khách hàng ký VBTT.
“Trải nghiệm cùng Dragon Do Son Golf Links”
- Áp dụng cho các sản phẩm thuộc phân khu Thiên Long (Zone 6) và Hải Long (Zone 7).
- Quyền lợi khách hàng:
 Tặng thẻ định danh trải nghiệm 50 buổi sân Golf trên biển Dragon Ocean Do Son Golf Links có thời hạn 01 năm.
 Thẻ dành cho 01 người: Trải nghiệm không quá 5 lần/1 tháng (không áp dụng các ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật và Lễ, Tết).
- Thời gian nhận thẻ: Trong vòng 30 ngày, trước thời điểm khai trương sân golf Dragon Do Son Golf Links.
Ưu đãi phí dịch vụ quản lý vận hành
- Miễn phí dịch vụ quản lý vận hành đến hết năm 2027STT Chính sách Nội dung chính sách
“Đón Mùa Rực Rỡ - Khai Mở Tiềm Năng”
- Áp dụng cho tất cả các sản phẩm
- Quyền lợi khách hàng:
 Chiết khấu 6,5% Giá trị VBTT các sản phẩm Biệt Thự Nội Khu thuộc phân khu Thiên Long (Zone 6), Hải Long (Zone 7);
 Chiết khấu 6% Giá trị VBTT cho các sản phẩm Biệt Thự Mặt Hồ, Biệt Thự Sân Golf, Shophouse Mặt Đường thuộc phân khu Thiên Long (Zone 6), Hải Long (Zone 7);
 Chiết khấu 4% Giá trị VBTT các sản phẩm thuộc phân khu Kim Long (Zone 1), Cát Long (Zone 2);
- Điều kiện được hưởng: Khách hàng hoàn thành nghĩa vụ tài chính và ký VBTT theo quy định.
- Hình thức chi trả: Trừ trực tiếp vào Giá trị VBTT tại thời điểm Khách hàng ký VBTT.
Quà tặng: “Sinh Nhật Rộn Ràng - Rước Lộc Xuân Sang”
- Áp dụng cho 30 khách hàng đầu tiên đặt cọc từ ngày 01/02/2023
- Quyền lợi khách hàng:
 Tặng Cành Mai Vàng trị giá 300.000.000 VNĐ;
- Điều kiện được hưởng:
 Khách hàng đặt cọc từ ngày 01/02/2023 đến hết ngày 28/02/2023 và ký VBTT, nộp đủ tiền đợt 1 chậm nhất đến hết ngày 10/03/2023
- Hình thức chi trả: Trừ trực tiếp vào Giá trị VBTT tại thời điểm Khách hàng ký VBTT
Chương trình Hỗ trợ lãi suất vay
- Ngân hàng tham gia cho vay vốn: Ngân hàng thương mại Cổ phần An Bình và các Ngân hàng khác theo chỉ định của Chủ đầu tư.
- Hạn mức cho vay: Tối đa 70% Giá trị sản phẩm
- Thời hạn vay: Theo chính sách Ngân hàng dành cho Dự án
- Hỗ trợ lãi suất:
 Đối với các sản phẩm thuộc phân khu Thiên Long (Zone 6) và Hải Long (Zone 7): Hỗ trợ Lãi suất 0% trong 24 tháng kể từ ngày Ngân hàng giải ngân lần đầu.
 Đối với các sản phẩm thuộc phân khu Cát Long (Zone 2): Hỗ trợ Lãi suất 0% trong 18 tháng kể từ ngày Ngân hàng giải ngân lần đầu.
 Đối với các sản phẩm thuộc phân khu Kim Long (Zone 1): Hỗ trợ Lãi suất 0% trong 12 tháng kể từ ngày Ngân hàng giải ngân lần đầu.
- Phương thức giải ngân: Theo quy định của Ngân hàng
- Ân hạn nợ gốc: Bằng thời gian hỗ trợ lãi suất hoặc theo chính sách của ngân hàng cho vay tùy từng thời điểmSTT Chính sách Nội dung chính sách
- Hỗ trợ 01 lần phí trả nợ trước hạn
Chính sách Thanh toán sớm từ 95% Giá trị VBTT
- Tỷ lệ thanh toán sớm: Thanh toán sớm từ 95% Giá trị VBTT bằng vốn tự có của khách hàng.
- Thời điểm thanh toán sớm: Ngay tại thời điểm ký VBTT
- Quyền lợi khách hàng:
 Chiết khấu 4% Giá trị VBTT đối với sản phẩm thuộc phân khu Kim Long (Zone 1);
 Chiết khấu 6% Giá trị VBTT đối với sản phẩm thuộc phân khu Cát Long (Zone 2);
 Chiết khấu 8% Giá trị VBTT đối với sản phẩm thuộc phân khu Thiên Long (Zone 6), Hải Long (Zone 7);
- Tiền chiết khấu trừ vào Giá trị VBTT tại thời điểm Khách hàng ký VBTT.
Chính sách Thanh toán sớm từ 70% Giá trị VBTT
- Tỷ lệ thanh toán sớm: Thanh toán sớm từ 70% Giá trị VBTT bằng vốn tự có của khách hàng.
- Thời điểm thanh toán sớm: Ngay tại thời điểm ký VBTT.
- Quyền lợi khách hàng:
 Chiết khấu 3% Giá trị VBTT đối với sản phẩm thuộc phân khu Kim Long (Zone 1);
 Chiết khấu 4% Giá trị VBTT đối với sản phẩm thuộc phân khu Cát Long (Zone 2);
 Chiết khấu 5% Giá trị VBTT đối với sản phẩm thuộc phân khu Thiên Long (Zone 6), Hải Long (Zone 7);
- Tiền chiết khấu trừ vào Giá trị VBTT tại thời điểm Khách hàng ký VBTT
Chính sách Thanh toán theo tiến độ VBTT
- Áp dụng cho Khách hàng không sử dụng gói hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng mà sử dụng bằng vốn tự có thanh toán theo tiến độ VBTT.
- Quyền lợi được hưởng:
 Chiết khấu 1% Giá trị VBTT đối với sản phẩm thuộc phân khu Kim Long (Zone 1), Cát Long (Zone 2);
 Chiết khấu 2% Giá trị VBTT đối với sản phẩm thuộc phân khu Thiên Long (Zone 6), Hải Long (Zone 7);
- Điều kiện được hưởng: Khách hàng thanh toán các đợt đúng thời hạn theo tiến độ thanh toán VBTT đến 70% Giá trị VBTT;
- Hình thức chi trả: Đối trừ giá trị VBTT vào đợt thanh toán tiếp theo.(*) Khách hàng được áp dụng đồng thời chính sách số 1, 2, 3, 4, 5. Chỉ được lựa chọn một trong các chính sách 6, 7, 8, 9.
2. Tiến độ thanh toán:
2.1 Áp dụng đối với khách hàng sử dụng chính sách vay vốn ngân hàng và HTLS
Đợt TT
Tiến độ thanh toán
Phân khu Thiên Long (Zone 6) & Hải Long (Zone 7)
Đặt cọc: 300.000.000 VNĐ
Đợt 1 5% Giá trị VBTT (Ký VBTT)
Đợt 2 5% Giá trị VBTT (Trong vòng 30 ngày kể từ khi ký VBTT)
Đợt 3 10% Giá trị VBTT (Trong vòng 60 ngày kể từ khi ký VBTT)
Đợt 4 10% Giá trị VBTT (Trong vòng 90 ngày kể từ khi ký VBTT)
Đợt 5 40% Giá trị VBTT (Trong vòng 105 ngày kể từ khi ký VBTT) 
Đợt 6 25% Giá trị VBTT (Khi có thông báo bàn giao nhà)
Đợt 7 5% Giá trị VBTT (Khi Cơ quan quản lý Nhà nước cấp GCN và theo Thông báo của CĐT)
 
Phân khu Kim Long (Zone 1) & Cát Long (Zone 2)
 Đặt cọc: 300.000.000 VNĐ
Đợt 1  15% Giá trị VBTT (Ký VBTT)
Đợt 2  15% Giá trị VBTT (Trong vòng 60 ngày kể từ khi ký VBTT)
Đợt 3  40% Giá trị VBTT (Trong vòng 75 ngày kể từ khi ký VBTT)
Đợt 4  25% Giá trị VBTT (Khi có thông báo bàn giao nhà)
Đợt 5  5% Giá trị VBTT (Khi Cơ quan quản lý Nhà nước cấp GCN và theo Thông báo của CĐT)
 
2.2 Áp dụng đối với khách hàng thanh toán thông thường:
Tiến độ thanh toán Phân khu Kim Long (Zone 1)
Đợt TT Tỷ lệ thanh toán Tiến độ thanh toán
Đặt cọc: 300.000.000 VNĐ
Đợt 1 10% Giá trị VBTT Ngay khi ký VBTT
Đợt 2 10% Giá trị VBTT Trong vòng 30 ngày kể từ khi ký VBTT
Đợt 3 10% Giá trị VBTT Trong vòng 60 ngày kể từ khi ký VBTT
Đợt 4 10% Giá trị VBTT Trong vòng 90 ngày kể từ khi ký VBTT
Đợt 5 15% Giá trị VBTT Trong vòng 120 ngày kể từ khi ký VBTT
Đợt 6 15% Giá trị VBTT Trong vòng 150 ngày kể từ khi ký VBTTTiến độ thanh toán Phân khu Kim Long (Zone 1)
Đợt TT Tỷ lệ thanh toán Tiến độ thanh toán
Đợt 7 25% Giá trị VBTT Khi có thông báo bàn giao nhà
Đợt 8 5% Giá trị VBTT
Khi Cơ quan quản lý Nhà nước cấp GCN và theo
Thông báo của CĐT
Tiến độ thanh toán Phân khu Cát Long (Zone 2)
Đợt TT Tỷ lệ thanh toán Tiến độ thanh toán
Đặt cọc: 300.000.000 VNĐ
Đợt 1 10% Giá trị VBTT Ngay khi ký VBTT
Đợt 2 10% Giá trị VBTT Trong vòng 30 ngày kể từ khi ký VBTT
Đợt 3 10% Giá trị VBTT Trong vòng 60 ngày kể từ khi ký VBTT
Đợt 4 10% Giá trị VBTT Trong vòng 90 ngày kể từ khi ký VBTT
Đợt 5 15% Giá trị VBTT Trong vòng 150 ngày kể từ khi ký VBTT
Đợt 6 15% Giá trị VBTT Trong vòng 210 ngày kể từ khi ký VBTT
Đợt 7 25% Giá trị VBTT Khi có thông báo bàn giao nhà
Đợt 8 5% Giá trị VBTT Khi Cơ quan quản lý Nhà nước cấp GCN và theo Thông báo của CĐT
 
Tiến độ thanh toán Phân khu Thiên Long (Zone 6) & Hải Long (Zone 7)
Đợt TT Tỷ lệ thanh toán Tiến độ thanh toán
Đặt cọc: 300.000.000 VNĐ
Đợt 1 5% Giá trị VBTT Ngay khi ký VBTT
Đợt 2 5% Giá trị VBTT Trong vòng 30 ngày kể từ khi ký VBTT
Đợt 3 10% Giá trị VBTT Trong vòng 60 ngày kể từ khi ký VBTT
Đợt 4 10% Giá trị VBTT Trong vòng 90 ngày kể từ khi ký VBTT
Đợt 5 10% Giá trị VBTT Trong vòng 120 ngày kể từ khi ký VBTT
Đợt 6 15% Giá trị VBTT Trong vòng 180 ngày kể từ khi ký VBTTTiến độ thanh toán Phân khu Thiên Long (Zone 6) & Hải Long (Zone 7)
Đợt TT Tỷ lệ thanh toán Tiến độ thanh toán
Đợt 7 15% Giá trị VBTT Trong vòng 240 ngày kể từ khi ký VBTT
Đợt 8 25% Giá trị VBTT Khi có thông báo bàn giao nhà
Đợt 9 5% Giá trị VBTT Khi Cơ quan quản lý Nhà nước cấp GCN và theo Thông báo của CĐT
 
BÀI VIẾT LIÊN QUAN