Loading ....

Bảng báo giá dự án VP6 Linh Đàm mới nhất ngày 04/8/2015

BẢNG BÁO GIÁ DỰ ÁN CHUNG CƯ VP6 LINH ĐÀM LŨ MỚI NHẤT 
( Ngày 04/8/2015 )

Các căn hộ tại dự án chung cư VP6 Linh Đàm hiện đã đóng được 100% và đang trong quá trình bàn giao nhà

TÒA TẦNG CĂN DT GỐC VÊNH TỔNG
VP6 5 2 77.76 15.5 320 1561.4384
VP6 6 2 77.76 15.5 360 1601.4384
VP6 15 2 77.76 15.5 370 1611.4384
VP6 29 2 77.76 14 365 1486.2992
VP6 30 2 77.76 14 370 1491.2992
VP6 31 2 77.76 14 375 1496.2992
             
VP6 8 4 63.06 15.5 275 1252.43
VP6 12 4 63.06 15.5 270 1247.43
             
VP6 4 6 65.26 15 200 1178.9
VP6 9 6 65.26 15.5 275 1286.53
VP6 12 6 65.26 15.5 270 1281.53
VP6 16 6 65.26 15.5 210 1221.53
VP6 26 6 65.26 14.5 275 1221.27
VP6 Pent 6 ----- ---- 120 #VALUE!
             
VP6 5 8 61.05 15.5 175 1121.275
VP6 7 8 61.05 15.5 190 1136.275
VP6 12A 8 61.05 15 195 1110.75
VP6 14 8 61.05 15.5 215 1161.275
VP6 15 8 61.05 15.5 205 1151.275
VP6 20 8 61.05 15 200 1115.75
             
VP6 4 10 61.05 15 185 1100.75
VP6 5 10 61.05 15.5 190 1136.275
VP6 8 10 61.05 15.5 215 1161.275
VP6 9 10 61.05 15.5 TT #VALUE!
             
VP6 6 12 65.26 15.5 230 1241.53
VP6 8 12 65.26 15.5 235 1246.53
VP6 20 12 65.26 15 280 1258.9
VP6 33 12 65.26 14 240 1153.64
             
VP6 4 14 74.45 15 220 1336.75
VP6 6 14 74.45 15.5 220 1373.975
VP6 7 14 74.45 15.5 180 1333.975
VP6 15 14 74.45 15.5 180 1333.975
VP6 20 14 74.45 15 250 1366.75
VP6 36 14 74.45 13.5 160 1165.075
             
VP6 2 16 62.6 15 295 1262.17
VP6 4 16 62.6 15 315 1282.17
VP6 5 16 62.6 15.5 315 1314.409
             
VP6 3 18 46.8 15 260 962
VP6 4 18 46.8 15 275 977
VP6 8 18 46.8 15.5 240 965.4
VP6 18 18 46.8 15 255 957
VP6 26 18 46.8 14.5 230 908.6
VP6 27 18 46.8 14.5 220 898.6
             
VP6 5 20 65.85 15.5 400 1420.675
VP6 8 20 65.85 15.5 400 1420.675
VP6 10 20 65.85 15.5 390 1410.675
             
VP6 24 22 68.33 14.5 310 1300.785
VP6 31 22 68.33 14 295 1251.62
VP6 32 22 68.33 14 295 1251.62
             
VP6 3 24 66.68 15 320 1320.2
             
VP6 2 28 61.05 15 260 1175.75
VP6 35 28 61.05 14 270 1124.7
             
VP6 28 30 61.05 14.5 315 1200.225
VP6 29 30 61.05 14 350 1204.7
             
VP6 3 34 63.08 15 340 1286.2
VP6 35 34 63.08 14 300 1183.12
VP6 Pent 34 58.2 ---- 170 #VALUE!
             
VP6 25 36 77.76 14.5 500 1661.3456
VP6 28 36 77.76 14.5 500 1661.3456
             
VP6 10 38 57.51 15.5 265 1156.405
             
VP6 6 40 49.44 15.5 190 956.32
VP6 11 40 49.44 15.5 180 946.32
VP6 12A 40 49.44 15 180 921.6
VP6 22 40 49.44 14.5 170 886.88
VP6 23 40 49.44 14.5 175 891.88
             
VP6 9 46 61.05 15.5 255 1201.275
VP6 Pent 46 59.5 --- TT #VALUE!
             
VP6 Kiot 26 27.01 28 TT #VALUE!
VP6 Kiot 28 25.06 ----- TT #VALUE!

QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU MUA CĂN HỘ, HỖ TRỢ THỦ TỤC VAY VỐN NGÂN HÀNG XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ  ĐIỆN THOẠI THEO CÁC SỐ SAU:
PHÒNG KINH DOANH:
  • MR TUẤN ANH        : 0906.195.642
  • MR TUẤN       : 0903.206.689
  • MR HÒA                   : 0969.33333.1
  • MRS LY                    : 0936.158.996
  • MR LỰC                   : 0986.503.503
 •  
 
Hỗ trợ tư vấn thủ tục vay vốn ngân hàng gói 30.000 tỷ
MR TUẤN 0903.206.689
MR LỰC: 0986.503.503
Email:duanmuongthanh@gmail.com

DỰ ÁN CHUNG CƯ VP6 LINH ĐÀM – AN CƯ TRONG TẦM TAY !