Loading ....

Bảng báo giá dự án HH4B Linh Đàm mới nhất ngày 04/8/2015

BẢNG BÁO GIÁ DỰ ÁN CHUNG CƯ HH4B LINH ĐÀM MỚI NHẤT 
( Ngày 04/8/2015 )

Các căn hộ tại dự án chung cư HH4 Linh Đàm hiện đã đóng được 100%. Đang trong quá trình nhận nhà

TÒA TẦNG CĂN DT GỐC VÊNH TỔNG
HH4B 3 2 76.27 15 TT #VALUE!
HH4B 10 2 76.27 15.5 240 1457.65
HH4B 11 2 76.27 15.5 260 1477.65
HH4B 25 2 76.27 14.5 195 1334.09
             
HH4B 3 4 ----- 15 180 #VALUE!
HH4B 7 4 67.04 15.5 180 1219.12
HH4B 22 4 67.04 14.5 195 1167.08
             
HH4B 4 6 65.52 15 170 1152.80
HH4B 7 6 65.52 15.5 130 1145.56
HH4B 12A 6 65.52 15 130 1112.80
             
HH4B 10 8 65.52 15.5 165 1180.56
HH4B 36 8 65.52 13.5 130 1014.52
             
HH4B 6 10 67.04 15.5 170 1209.12
HH4B 18 10 67.04 15 170 1175.60
             
HH4B 5 12 76.27 15.5 270 1487.65
HH4B 12 12 76.27 15.5 250 1467.65
HH4B 19 12 76.27 15 180 1358.37
HH4B 20 12 76.27 15 190 1368.37
HH4B 24 12 76.27 14.5 220 1359.09
HH4B 32 12 76.27 14 140 1239.81
HH4B 35 12 76.27 14 150 1249.81
             
HH4B 10 14 62.53 15.5 175 1173.29
HH4B 12 14 62.53 15.5 175 1173.29
HH4B 32 14 62.53 14 175 1076.68
             
HH4B 8 16 45.55 15.5 100 827.21
HH4B 15 16 45.55 15.5 TT #VALUE!
HH4B 16 16 45.55 15.5 90 817.21
             
HH4B 15 18 45.55 15.5 TT #VALUE!
             
HH4B 6 20 62.53 15.5 165 1134.22
HH4B 7 20 62.53 15.5 TT #VALUE!
HH4B 8 20 62.53 15.5 165 1134.22
HH4B 11 20 62.53 15.5 160 1129.22
HH4B 12 20 62.53 15.5 165 1134.22
HH4B 15 20 62.53 15.5 190 1159.22
HH4B 16 20 62.53 15.5 TT #VALUE!
             
HH4B 6 22 70.36 15.5 220 1343.30
HH4B 15 22 70.36 15.5 200 1323.30
HH4B 17 22 70.36 15 180 1267.06
HH4B 27 22 70.36 14.5 170 1220.83
HH4B 28 22 70.36 14.5 200 1250.83
             
HH4B 28 24 57.83 14.5 165 1003.54
HH4B 35 24 57.83 14 150 959.62
             
HH4B 28 26 56.52 14.5 165 984.54
HH4B pent 26 44.64 13 135 715.32
             
HH4B 25 28 56.52 14.5 200 1019.54
             
HH4B 15 30 57.83 15.5 200 1096.37
             
HH4B 4 32 ----- 15 170 #VALUE!
HH4B 10 32 70.36 15.5 265 1388.30
HH4B 11 32 70.36 15.5 250 1373.30
HH4B 12 32 70.36 15.5 215 1338.30
HH4B 21 32 70.36 14.5 210 1260.83
HH4B 34 32 70.36 14 180 1194.59
             
HH4B 28 36 45.55 14.5 105 765.48
HH4B 35 36 45.55 14 100 737.70
             
HH4B 20 38 45.55 15 95 778.25
HH4B 27 38 45.55 14.5 100 760.48

QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU MUA CĂN HỘ, HỖ TRỢ THỦ TỤC VAY VỐN NGÂN HÀNG XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ  ĐIỆN THOẠI THEO CÁC SỐ SAU:
PHÒNG KINH DOANH:
  • MR TUẤN ANH        : 0906.195.642
  • MR TUẤN       : 0903.206.689
  • MR HÒA                    : 0969.33333.1
  • MRS LY                     : 0936.158.996
  • MR LỰC                    : 0986.503.503
 •  
 
Hỗ trợ tư vấn thủ tục vay vốn ngân hàng gói 30.000 tỷ
MR TUẤN 0903.206.689
MR LỰC: 0986.503.503
Email:duanmuongthanh@gmail.com

DỰ ÁN CHUNG CƯ HH4 LINH ĐÀM – AN CƯ TRONG TẦM TAY !