Loading ....

Bảng báo giá dự án HH4A Linh Đàm ngày 04/8/2015

BẢNG BÁO GIÁ DỰ ÁN CHUNG CƯ HH4A LINH ĐÀM MỚI NHẤT 
( Ngày 04/8/2015 )

Các căn hộ tại dự án chung cư HH4 Linh Đàm hiện đã đóng được 100%

TÒA TẦNG CĂN DT GỐC VÊNH TỔNG
HH4A 7 2 76.27 15.5 265 1482.65
HH4A 12 2 76.27 15.5 250 1467.65
HH4A 14 2 76.27 15.5 200 1417.65
HH4A 34 2 76.27 14 195 1294.81
             
HH4A 3 4 67.04 15 180 1185.60
HH4A 4 4 67.04 15 175 1180.60
             
HH4A 5 6 65.52 15.5 175 1190.56
             
HH4A 9 8 65.52 15.5 180 1195.56
HH4A 10 8 65.52 15.5 185 1200.56
             
HH4A 5 10 67.04 15.5 160 1199.12
HH4A 6 10 67.04 15.5 205 1244.12
             
HH4A 2 12 ------- 15 175 #VALUE!
HH4A 6 12 76.27 15.5 TT #VALUE!
HH4A 15 12 76.27 15.5 245 1462.65
HH4A 18 12 76.27 15 TT #VALUE!
HH4A 26 12 76.27 14.5 TT #VALUE!
HH4A 28 12 76.27 14.5 260 1399.09
HH4A 31 12 76.27 14 190 1289.81
HH4A 32 12 76.27 14 205 1304.81
             
HH4A 9 14 61.09 15.5 170 1116.90
HH4A 29 14 61.09 14 200 1055.26
HH4A 30 14 61.09 14 210 1065.26
HH4A 35 14 61.09 14 150 1005.26
             
HH4A 16 16 45.88 15.5 95 806.14
HH4A 21 16 45.88 14.5 95 760.26
             
HH4A 30 18 45.88 14 105 747.32
             
HH4A 2 20 ----- 15 185 #VALUE!
HH4A 9 20 61.09 15.5 170 1116.90
HH4A 18 20 61.09 15 220 1136.35
             
HH4A 3 22 76.27 15 185 1363.37
HH4A 26 22 76.27 14.5 200 1339.09
HH4A 33 22 76.27 14 210 1309.81
HH4A 34 22 76.27 14 185 1284.81
HH4A 35 22 76.27 14 190 1289.81
HH4A Pent 22 42.33 13 255 821.80
             
HH4A 6 24 67.04 15.5 200 1239.12
HH4A 15 24 67.04 15.5 245 1284.12
HH4A 35 24 67.04 14 145 1083.56
             
HH4A 8 26 65.52 15.5 240 1255.56
HH4A 19 26 65.52 15 210 1192.80
             
HH4A 8 28 65.52 15.5 220 1235.56
HH4A 23 28 65.52 14.5 TT #VALUE!
HH4A 25 28 65.52 14.5 220 1170.04
             
HH4A 16 30 67.04 15.5 230 1269.12
HH4A 34 30 67.04 14 190 1128.56
HH4A 35 30 67.04 14 190 1128.56
             
HH4A 16 32 76.27 15.5 250 1467.65
HH4A 14 32 76.27 15.5 250 1467.65
HH4A 31 32 76.27 14 200 1299.81
HH4A 32 32 76.27 14 210 1309.81
             
HH4A 7 34 61.09 15.5 170 1116.90
HH4A Pent 34 43.28 13 110 672.64
             
HH4A 8 36 45.88 15.5 TT #VALUE!
HH4A 15 36 45.88 15.5 TT #VALUE!
HH4A 20 36 45.88 15 110 798.20
HH4A 27 36 45.88 14.5 90 755.26
HH4A Pent 36 ---- 13 35 #VALUE!
             
HH4A 9 38 45.88 15.5 95 806.14
HH4A 20 38 45.88 15 100 788.20
             
HH4A 3 40 ------- 15 TT #VALUE!
HH4A 7 40 61.09 15.5 170 1116.90
HH4A 15 40 61.09 15.5 165 1111.90
             
HH4A 3 46 52.96 15 110 904.40
             
HH4A 5 48 ---- 15.5 110 #VALUE!
             
HH4A kiot 18 58.25 28 TT #VALUE!
HH4A kiot 20 50.24 28 TT #VALUE!
HH4A kiot 22 57.67 28 TT #VALUE!
HH4A kiot 32 57.95 28 TT #VALUE!
HH4A kiot 34 57.58 28 TT #VALUE!

QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU CĂN HỘ MUA CĂN HỘ, HỖ TRỢ THỦ TỤC VAY VỐN NGÂN HÀNG XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ  ĐIỆN THOẠI THEO CÁC SỐ SAU:
PHÒNG KINH DOANH:
  • MR TUẤN ANH        : 0906.195.642
  • MR TUẤN       : 0903.206.689
  • MR HÒA                    : 0969.33333.1
  • MRS LY                     : 0936.158.996
  • MR LỰC                    : 0986.503.503
 •  
 
Hỗ trợ tư vấn thủ tục vay vốn ngân hàng gói 30.000 tỷ
MR TUẤN 0903.206.689
MR LỰC: 0986.503.503
Email:duanmuongthanh@gmail.com

DỰ ÁN CHUNG CƯ HH4 LINH ĐÀM – AN CƯ TRONG TẦM TAY !